Plastyk - Aranżacja przestrzeni

Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni występująca wcześniej pod nazwą: Dekorowanie wnętrz. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Aranżacja wnętrz

Zawód: Plastyk - Aranżacja przestrzeni

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Aranżacja wnętrz

to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni występująca wcześniej pod nazwą: Dekorowanie wnętrz. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Aranżacja wnętrz

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności aranżacja wnętrz?

 1. Wiadomości z zakresu aranżacji wnętrz:
  • opanowania podstawowych wiadomości z zakresu projektowania wnętrz;
  • poznania zasad ergonomii oraz zagadnień związanych z psychofizjologią widzenia;
  • dostrzegania konieczności nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznej przestrzeni życiowej człowieka;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego
 1. Działania warsztatowe:
  • wykazania się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni, a także projektowania form dekorujących wnętrza;
  • właściwego dobierania w działaniach twórczych środków artystycznych;
  • wykazanie się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu i zakresu pracy.
 2. Kreacja w aranżacji wnętrz:
  • eksperymentowania i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
  • w swoich projektach wykorzystania wiedzy i umiejętności z innych dziedzin sztuki;
  • umiejętnego transformowania idei na język plastyczny, świadomego referowania i oceniania osiągniętych przez siebie rezultatów.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności aranżacja wnętrz?

 1. projektowanie wnętrz z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni
 2. projektowanie form dekorujących wnętrza;
 3. właściwe dobieranie w działaniach twórczych środków artystycznych;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji aranżacja wnętrz:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • twórcze myślenie,
 • zmysł estetyczny,
 • komunikatywność,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • architektura i urbanistyka,
 • projektowanie przestrzenne,
 • wzornictwo

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • agencje designerskie,
 • biura projektowe,
 • biura developerskie,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Aranżacja wnętrz

to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni występująca wcześniej pod nazwą: Dekorowanie wnętrz. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Aranżacja wnętrz

Czego uczysz się na zajęciach w ramach specjalności aranżacja wnętrz?

 1. Wiadomości z zakresu aranżacji wnętrz:
  • opanowania podstawowych wiadomości z zakresu projektowania wnętrz;
  • poznania zasad ergonomii oraz zagadnień związanych z psychofizjologią widzenia;
  • dostrzegania konieczności nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznej przestrzeni życiowej człowieka;
  • korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego
 1. Działania warsztatowe:
  • wykazania się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni, a także projektowania form dekorujących wnętrza;
  • właściwego dobierania w działaniach twórczych środków artystycznych;
  • wykazanie się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu i zakresu pracy.
 2. Kreacja w aranżacji wnętrz:
  • eksperymentowania i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny;
  • w swoich projektach wykorzystania wiedzy i umiejętności z innych dziedzin sztuki;
  • umiejętnego transformowania idei na język plastyczny, świadomego referowania i oceniania osiągniętych przez siebie rezultatów.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności aranżacja wnętrz?

 1. projektowanie wnętrz z zakresu aranżacji i organizacji przestrzeni
 2. projektowanie form dekorujących wnętrza;
 3. właściwe dobieranie w działaniach twórczych środków artystycznych;

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji aranżacja wnętrz:

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • twórcze myślenie,
 • zmysł estetyczny,
 • komunikatywność,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • architektura wnętrz,
 • architektura i urbanistyka,
 • projektowanie przestrzenne,
 • wzornictwo

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie konstruktorskie,
 • pracownie designu,
 • agencje designerskie,
 • biura projektowe,
 • biura developerskie,
 • własna działalność.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?