Plastyk. Specjalność: Techniki scenograficzne

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki scenograficzne. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

Zawód: Plastyk. Specjalność: Techniki scenograficzne

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki scenograficzne. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych. Absolwent może także podjąć dalszą edukację na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku?

 1. Wiadomości z zakresu stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku:
  • wiedza na temat kostiumów scenicznych – dawnych i współczesnych.
 2. Działania warsztatowe:
  • wykonywania pełnej stylizacji postaci z gotowych elementów kostiumu i dodatków;
  • organizowania i planowania procesu realizacji.
 3. Kreacja postaci:
  • Tworzenia projektów;
  • doboru środków wyrazu artystycznego odpowiednio do jego realizacji;
  • kreatywności w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku?

 1. Stylizacja postaci z uwzględnieniem jej najważniejszych cech charakteru, pozycji społecznej, ekonomicznej, wykonywanego zawodu, wieku, dla potrzeb teatru, filmu, reklamy.
 2. Dobór kostiumu z uwzględnieniem niedoskonałości proporcji sylwetki.
 3. Rozróżnianie historycznych kanonów estetycznych oraz znajomości najnowszych trendów mody.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku:

 • poczucie estetyki,
 • wyobraźnia,
 • kreatywność,
 • pomysłowość,
 • dokładność,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • kreowanie wizerunku i social media,
 • stylizacja i wizaż,
 • realizacja obrazu filmowego,
 • charakteryzacja i stylizacja

Jakie są perspektywy pracy?

 • Branża filmowa,
 • Branża medialna,
 • Prasa modowa,
 • Agencje PR,
 • Doradztwo indywidualne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Długość nauki: 5 lat

 

Uzyskane wykształcenie: średnie - ogólne oraz zawodowe - plastyczne

Ukończenie szkoły będzie równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Uczniowie uzyskują świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego.

Po zakończeniu kształcenia w liceum uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczeń uzyska dyplom zawodowy w zawodzie plastyk.

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki scenograficzne. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych. Absolwent może także podjąć dalszą edukację na poziomie akademickim.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć?

 1. Przedmioty ogólnokształcące
 2. Historia sztuki
 3. Rysunek i malarstwo
 4. Rzeźba
 5. Podstawy fotografii i filmu
 6. Projektowanie multimedialne
 7. Podstawy projektowania
 8. Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

Czego nauczysz się na zajęciach w ramach specjalności stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku?

 1. Wiadomości z zakresu stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku:
  • wiedza na temat kostiumów scenicznych – dawnych i współczesnych.
 2. Działania warsztatowe:
  • wykonywania pełnej stylizacji postaci z gotowych elementów kostiumu i dodatków;
  • organizowania i planowania procesu realizacji.
 3. Kreacja postaci:
  • Tworzenia projektów;
  • doboru środków wyrazu artystycznego odpowiednio do jego realizacji;
  • kreatywności w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły o specjalności stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku?

 1. Stylizacja postaci z uwzględnieniem jej najważniejszych cech charakteru, pozycji społecznej, ekonomicznej, wykonywanego zawodu, wieku, dla potrzeb teatru, filmu, reklamy.
 2. Dobór kostiumu z uwzględnieniem niedoskonałości proporcji sylwetki.
 3. Rozróżnianie historycznych kanonów estetycznych oraz znajomości najnowszych trendów mody.

Umiejętności, cechy przydatne w specjalizacji stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku:

 • poczucie estetyki,
 • wyobraźnia,
 • kreatywność,
 • pomysłowość,
 • dokładność,

Możliwość edukacji na studiach wyższych:

 • kreowanie wizerunku i social media,
 • stylizacja i wizaż,
 • realizacja obrazu filmowego,
 • charakteryzacja i stylizacja

Jakie są perspektywy pracy?

 • Branża filmowa,
 • Branża medialna,
 • Prasa modowa,
 • Agencje PR,
 • Doradztwo indywidualne.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bezpłatna nauka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia,
 • zapewniamy niezbędne materiały do wykonywania prac artystycznych.

Poznaj zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?