Kamieniarz

Kamieniarz wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych. Wykonuje, montuje i osadza kamienne elementy w obiektach budowlanych i nagrobkowych oraz wykonuje ich renowację i konserwację. Kamieniarz wykonuje elementy budowlane (m.in. mury, schody, gzymsy, nadproża, obramowanie okien i drzwi), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule inne), nagrobki i okładziny kamienne.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Kamieniarz

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
 • wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
 • wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
 • wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z
 • rozpoznać materiały budowlane i kamieniarskie;
 • określić właściwości materiałów budowlanych i kamieniarskich;
 • dokonać analizy cech materiałów budowlanych i kamieniarskich;
 • określić zastosowanie materiałów budowlanych i kamieniarskich

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kamieniarz ?

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy budownictwa
3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
5. Język obcy zawodowy
6. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Cierpliwość, zmysł estetyczny, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności plastyczne, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Kamieniarz może podjąć pracę przede wszystkim w zakładach kamieniarskich, a także przy produkcji pomników, nagrobków rzeźb czy fontann.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
 • wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
 • wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
 • wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z
 • rozpoznać materiały budowlane i kamieniarskie;
 • określić właściwości materiałów budowlanych i kamieniarskich;
 • dokonać analizy cech materiałów budowlanych i kamieniarskich;
 • określić zastosowanie materiałów budowlanych i kamieniarskich

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kamieniarz ?

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy budownictwa
3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
5. Język obcy zawodowy
6. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Cierpliwość, zmysł estetyczny, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności plastyczne, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Kamieniarz może podjąć pracę przede wszystkim w zakładach kamieniarskich, a także przy produkcji pomników, nagrobków rzeźb czy fontann.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.