Kowal

Wytwarza oraz naprawia ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych wyroby i urządzenia wykonane ze: stali, metali kolorowych (cyna, miedź, mosiądz, brąz). Wykonuje je na potrzeby przemysłu maszynowego, budowlanego oraz do celów użytkowych w gospodarstwie domowym lub na potrzeby grup rekonstrukcji historycznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Kowal

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania szkiców wyrobów kowalskich;
 • rozpoznawania materiałów kowalskich;
 • dobierania materiałów do wykonania kucia ręcznego oraz maszynowego;
 • wykonywania cięcia materiału (wsadu) do wykonania kucia maszynowego;
 • rozpoznawania i użytkowania urządzeń grzejnych;
 • wykonywania zabiegów kucia ręcznego;
 • dobierania rodzaju obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 • dobierania maszyn kuźniczych;
 • użytkowania maszyn kuźniczych;
 • dokonywania oceny jakości wykonanej pracy;
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
 • organizowania stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji    pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kowala?

1. Podstawy techniki;
2. Technologie prac w kowalstwie;
3. Język obcy zawodowy;
4. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koncentracja uwagi, siła rąk i wytrzymałość fizyczna na długotrwały wysiłek sprawność manualna, kreatywność, dokładność , uzdolnienia techniczne, wyobraźnia przestrzenna.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi w:

 • kuźniach dużych koncernów;
 • warsztatach rzemieślniczych;
 • zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych;
 • zakładach wykonujących kowalskie wyroby artystyczne;
 • firmach produkcji odkuwek i elementów dekoracyjnych do ogrodzeń i balustrad.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania szkiców wyrobów kowalskich;
 • rozpoznawania materiałów kowalskich;
 • dobierania materiałów do wykonania kucia ręcznego oraz maszynowego;
 • wykonywania cięcia materiału (wsadu) do wykonania kucia maszynowego;
 • rozpoznawania i użytkowania urządzeń grzejnych;
 • wykonywania zabiegów kucia ręcznego;
 • dobierania rodzaju obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
 • dobierania maszyn kuźniczych;
 • użytkowania maszyn kuźniczych;
 • dokonywania oceny jakości wykonanej pracy;
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
 • organizowania stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji    pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kowala?

1. Podstawy techniki;
2. Technologie prac w kowalstwie;
3. Język obcy zawodowy;
4. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Dobra koncentracja uwagi, siła rąk i wytrzymałość fizyczna na długotrwały wysiłek sprawność manualna, kreatywność, dokładność , uzdolnienia techniczne, wyobraźnia przestrzenna.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi w:

 • kuźniach dużych koncernów;
 • warsztatach rzemieślniczych;
 • zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych;
 • zakładach wykonujących kowalskie wyroby artystyczne;
 • firmach produkcji odkuwek i elementów dekoracyjnych do ogrodzeń i balustrad.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.