Automatyk

Zajmuje się projektowaniem, programowaniem, uruchamianiem i konserwacją systemów automatyki przemysłowej, których głównym celem jest zapewnienie, aby urządzenia i procesy przemysłowe działały efektywnie, bezpiecznie i zgodnie z określonymi parametrami. Przede wszystkim montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, takie jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, regulatory, przekaźniki, rejestratory, blokady, itp.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Automatyk

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 731107
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • poznawanie fundamentalnych pojęć i zasad związanych z automatyką przemysłową, takich jak sterowniki PLC, sensoryka, pneumatyka, hydraulika itp.
 • rozpoznawania urządzeń i elementów systemu na podstawie ich schematów oraz wyglądu, a także ich zastosowania
 • rozpoznawania różnych rodzajów przyłączy procesowych i montowania ich zgodnie z dokumentacją techniczną
 • przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych
 • sprawdzania czy parametry urządzeń zgadzają się z dokumentacja techniczną i obowiązującymi przepisami
 • przeprowadzania testów urządzeń i systemów automatyki
 • dobierania odpowiednich kabli i przewodów elektrycznych do konkretnych instalacji

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie automatyka?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy automatyki
 3. Montaż układów automatyki przemysłowej
 4. Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej
 5. Język obcy zawodowy
 6. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

W zawodzie automatyka przydatne są umiejętności techniczne, zdolność do analitycznego myślenia (identyfikacja przyczyn usterek i podejmowanie skutecznych działań naprawczych), kreatywność, dbałość o szczegóły, zrozumienie procesów przemysłowych, ciekawość techniczna, zdolności manualne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • przemysł produkcyjny
 • laboratoria zakładów przemysłowych
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • biura technologiczne
 • hale produkcyjne

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego)

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 731107
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • poznawanie fundamentalnych pojęć i zasad związanych z automatyką przemysłową, takich jak sterowniki PLC, sensoryka, pneumatyka, hydraulika itp.
 • rozpoznawania urządzeń i elementów systemu na podstawie ich schematów oraz wyglądu, a także ich zastosowania
 • rozpoznawania różnych rodzajów przyłączy procesowych i montowania ich zgodnie z dokumentacją techniczną
 • przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych
 • sprawdzania czy parametry urządzeń zgadzają się z dokumentacja techniczną i obowiązującymi przepisami
 • przeprowadzania testów urządzeń i systemów automatyki
 • dobierania odpowiednich kabli i przewodów elektrycznych do konkretnych instalacji

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie automatyka?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy automatyki
 3. Montaż układów automatyki przemysłowej
 4. Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej
 5. Język obcy zawodowy
 6. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

W zawodzie automatyka przydatne są umiejętności techniczne, zdolność do analitycznego myślenia (identyfikacja przyczyn usterek i podejmowanie skutecznych działań naprawczych), kreatywność, dbałość o szczegóły, zrozumienie procesów przemysłowych, ciekawość techniczna, zdolności manualne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • przemysł produkcyjny
 • laboratoria zakładów przemysłowych
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • biura technologiczne
 • hale produkcyjne

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik automatyk (ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego)

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.