Monter kadłubów jednostek pływających

Zajmuję się obróbką blach i profili hutniczych, prefabrykacją oraz montażem kadłuba okrętu, przeprowadzam operacje transportowe w procesie budowy kadłuba, przygotowuję kadłub oraz urządzenia do wodowania, a także wykonuję prace remontowe kadłuba jednostki pływającej. Ponadto, dbam o precyzyjne dopasowanie elementów konstrukcyjnych i kontroluję jakość wykonanych prac, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter kadłubów jednostek pływających

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 721406
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
  • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
  • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania obróbki blach i profili hutniczych;
 • prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających;
 • wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających;
 • przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania;
 • wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera kadłubów jednostek pływających?

 1. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy okrętownictwa
 4. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
 5. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
 6. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
 7. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym
 8. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
 9. Język obcy zawodowy
 10. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • dokładność i cierpliwość
 • precyzja w działaniu
 • zręczność manualna
 • umiejętność pracy w zespole

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Stocznie i firmy przystoczniowe zajmujące się budową i remontami statków, budową konstrukcji stalowych i aluminiowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budowy jednostek (TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających)

 

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 721406
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
  • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
  • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania obróbki blach i profili hutniczych;
 • prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających;
 • wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających;
 • przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania;
 • wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie montera kadłubów jednostek pływających?

 1. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy okrętownictwa
 4. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
 5. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
 6. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
 7. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym
 8. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
 9. Język obcy zawodowy
 10. Kompetencje personalne i społeczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • dokładność i cierpliwość
 • precyzja w działaniu
 • zręczność manualna
 • umiejętność pracy w zespole

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Stocznie i firmy przystoczniowe zajmujące się budową i remontami statków, budową konstrukcji stalowych i aluminiowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik budowy jednostek (TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających)

 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.