Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych; diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych; ocenia stan techniczny pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposoby napraw; wykonuje naprawy pojazdów samochodowych; kontroluje jakość wykonanych napraw,  prowadzi dokumentację.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 2 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technik pojazdów samochodowych

Zawód: Technik pojazdów samochodowych
 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika pojazdów samochodowych.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi;
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch;
 • dokładność i rzetelność;
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie;
 • operatywność i skuteczność;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • odpowiedzialność;
 • zdolności manualne;
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • zarządzanie małymi zespołami:
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych;
 • w salonach sprzedaży samochodów;
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy);
 • w warsztatach samochodowych;
 • na stacji diagnostycznej;
 • w firmach transportowych;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • w zakładach komunikacji publicznej;
 • we własnej firmie..

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.   
 • absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie techniczne

Jak wygląda nauka w szkole?

 • Nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika pojazdów samochodowych.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który  prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi;
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch;
 • dokładność i rzetelność;
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie;
 • operatywność i skuteczność;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • odpowiedzialność;
 • zdolności manualne;
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • zarządzanie małymi zespołami:
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych;
 • w salonach sprzedaży samochodów;
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy);
 • w warsztatach samochodowych;
 • na stacji diagnostycznej;
 • w firmach transportowych;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • w zakładach komunikacji publicznej;
 • we własnej firmie..

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową II stopnia Cosinus?

 • Przestronne, w pełni profesjonalne i wyposażone pracownie,
 • przyjazna kadra pedagogiczna, zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE,
 • zajęcia dodatkowe: w tym fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego i wyrównawcze pozwalające na uzupełnienie zaległości programowych,
 • przyszłościowe kierunki,
 • Europass – uprawniający do wykonywania zawodu w całej UE,
 • zajęcia w systemie zaocznym
 • nauka bez żadnych opłat i wiążących umów.

Ścieżka kariery/ Perspektywy rozwoju
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.