Cosinus > Promocje > Wybierz Cosinus

Wybierz Cosinus!

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze szkół COSINUS, którzy w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęli co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w swojej szkole zgodnie z ustalonym planem.

Słuchacz, który:

  1. Napisze w Formularzu „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus” lub hasło reklamowe promujące szkołę Cosinus,
  2. Do uzupełnionego Formularza załączy skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi weryfikacje jego prawdziwości, a także podpisanego w sposób umożliwiający potwierdzenie, że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus.

może raz w miesiącu stać się właścicielem jednej z 5 przyznanych nagród.

Nagrodami w Konkursie są:

  • 1 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 1.000,00 złotych
  • 2 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 500,00 złotych
  • miejsca 3-5 miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 100,00 złotych

Szczegóły w regulaminie konkursu.

XXI etap konkursu rozstrzygnięty. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Pierwsze miejsce - Karolina z Inowrocławia.

Drugie miejsce - Angelika z Gdańska.

Trzecie miejsce - Kamila ze Szczecina.

Miejsca od czwartego do ósmego zajmują:

  • Beata ze Szczecina
  • Wioleta ze Szczecina
  • Dawid z Łodzi
  • Katarzyna z Lublina
  • Aldona z Lublina
 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w tym etapie i zapraszamy do kolejnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!

Skan lub printscreen wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus
Folder:
Plik z serwera:
Nowy plik:
Upuść plik
i / lub
Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus
lub
Tu wpisz hasło reklamowe
Określ miasto w którym się uczysz
Określ rodzaj szkoły
Określ kierunek na którym się uczysz
Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny adres e-mail
Wyślij zgłoszenie