Wybierz Cosinus

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze szkół COSINUS, którzy w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęli co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w swojej szkole zgodnie z ustalonym planem.

Słuchacz, który:

  1. Napisze w Formularzu „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus” lub hasło reklamowe promujące szkołę Cosinus,
  2. Do uzupełnionego Formularza załączy skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi weryfikacje jego prawdziwości, a także podpisanego w sposób umożliwiający potwierdzenie, że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus.

może raz w miesiącu stać się właścicielem jednej z 5 przyznanych nagród.

Nagrodami w Konkursie są:

  • 1 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 1.000,00 złotych
  • 2 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 500,00 złotych
  • miejsca 3-5 miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 100,00 złotych

Szczegóły w regulaminie konkursu.

V etap promocji w roku 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Przesłane w tym miesiącu zgłoszenia nie zakwalifikowały się do konkursu, wobec czego nie przyznaje się żadnej nagrody.

Pierwsze miejsce zajmuje:

  • brak

Drugie miejsce zajmuje:

  • Konrad z Warszawy – 500 zł

Trzecie miejsce zajmuje:

  • Paulina z Koszalina - 100 złotych

Czwarte do piątego miejsca:

  • brak

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w tym etapie i zapraszamy do kolejnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!