Cosinus > Promocje > Wybierz Cosinus

Wybierz Cosinus!

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze szkół COSINUS, którzy w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęli co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w swojej szkole zgodnie z ustalonym planem.

Słuchacz, który:

  1. Napisze w Formularzu „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus” lub hasło reklamowe promujące szkołę Cosinus,
  2. Do uzupełnionego Formularza załączy skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi weryfikacje jego prawdziwości, a także podpisanego w sposób umożliwiający potwierdzenie, że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus.

może raz w miesiącu stać się właścicielem jednej z 5 przyznanych nagród.

Nagrodami w Konkursie są:

  • 1 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 1.000,00 złotych
  • 2 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 500,00 złotych
  • miejsca 3-5 miejsca w danym miesiącu kalendarzowym – 100,00 złotych

Szczegóły w regulaminie konkursu.

V etap promocji w roku 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Przesłane w tym miesiącu zgłoszenia nie zakwalifikowały się do konkursu, wobec czego nie przyznaje się żadnej nagrody.

Pierwsze miejsce zajmuje:
  • Konrad z Warszawy - 1000 złotych
Drugie miejsce zajmuje:
  • Adrian z Olsztyna – 500 zł
Trzecie do czwartego miejsca zajmuje:
  • Marta z Warszawy - 100,00 złotych
  • Weronika ze Skierniewic - 100, 00 złotych
Piąte miejsce:
  • brak

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w tym etapie i zapraszamy do kolejnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!

Skan lub printscreen wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus
Folder: Konkurs
Upuść plik
i / lub
Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus
lub
Tu wpisz hasło reklamowe
Określ miasto w którym się uczysz
Określ rodzaj szkoły
Określ kierunek na którym się uczysz
Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Podaj numer telefonu
Podaj poprawny adres e-mail
Wyślij zgłoszenie