Cosinus > Promocje > Wybierz Cosinus

Wybierz Cosinus!

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze szkół COSINUS, którzy w miesiącu kalendarzowym, w którym dokonują zgłoszenia do Konkursu osiągnęli co najmniej 50 % frekwencji na zajęciach i lekcjach w swojej szkole zgodnie z ustalonym planem.

Słuchacz, który:

 1. Napisze w Formularzu „Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus” lub hasło reklamowe promujące szkołę Cosinus,
 2. Do uzupełnionego Formularza załączy skan/print screen (w jakości umożliwiającej Organizatorowi weryfikacje jego prawdziwości, a także podpisanego w sposób umożliwiający potwierdzenie, że autorem wpisu jest Uczestnik) wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus.

może raz w miesiącu stać się właścicielem jednej z 8 przyznanych nagród.

Nagrodami w Konkursie są:

 • 1 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 3.000,00 złotych
 • 2 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 1.000,00 złotych
 • 3 miejsce w danym miesiącu kalendarzowym – 500,00 złotych
 • miejsca 4-8  w danym miesiącu kalendarzowym – 100,00 złotych

Szczegóły w regulaminie konkursu.

XX etap konkursu rozstrzygnięty. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Pierwsze miejsce - Angelika z Gdańska.

Drugie miejsce - Magdalena z Lublina.

Trzecie miejsce - Karolina z Olsztyna.

Miejsca od czwartego do ósmego zajmują:

 • Karolina z Inowrocławia
 • Igor z Łodzi
 • Kamila ze Szczecina
 • Natalia ze Szczecina
 • Wioleta ze Szczecina

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w tym etapie i zapraszamy do kolejnego.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!

  Skan lub printscreen wpisu umieszczonego w sieci na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, komentarzach, w których Uczestnik promuje Szkoły Cosinus i poziom nauczania oferowany przez Szkoły Cosinus
  Folder:
  Plik z serwera:
  Nowy plik:
  Upuść plik
  i / lub
  Dlaczego chodzisz do szkoły Cosinus
  lub
  Tu wpisz hasło reklamowe
  Określ miasto w którym się uczysz
  Określ rodzaj szkoły
  Określ kierunek na którym się uczysz
  Proszę podać imię
  Proszę podać nazwisko
  Podaj numer telefonu
  Podaj poprawny adres e-mail
  Wyślij zgłoszenie