Technik organizacji turystyki

Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych. Jest to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik organizacji turystyki

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. projektowania imprez i usług turystycznych;
 2. zamawiania imprez i usług turystycznych.
 3. prowadzenia informacji turystycznej;
 4. obsługi klientów korzystających z usług turystycznych;
 5. rozliczania usług i imprez turystycznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • planowania i realizowania imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie
  i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji, dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji
  w hotelach;
 • organizowania lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych;
 • opracowywania programów imprez turystycznych; sporządzania programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych; kalkulowania kosztów usług turystycznych;
 • prowadzenia informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenia i aktualizowania baz danych informacji turystycznej oraz określania walorów turystycznych regionu;
 • ustalania cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowania warunków umowy, doradzania w wyborze oferty itp.;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących turystyki;
 • monitorowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
 • współpracowania z różnymi uczestnikami rynku turystycznego;
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • organizowania i kierowania pracą małych zespołów pracowniczych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, przy współpracy z innymi uczestnikami rynku;
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika organizacji turystyki?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy turystyki
 • Programowanie imprez i dobór usług turystycznych
 • Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • Rezerwacja usług i imprez turystycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Organizowanie informacji turystycznej
 • Sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • Realizacja imprez i usług turystycznych
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • biura podróży–organizator turystyki,
 • pośrednik turystyczny,
 • agent turystyczny,
 • placówki świadczenia informacji turystycznej,
 • obiekty hotelarskie,
 • urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza),
 • placówki muzealne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08.Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika informatyka.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika hotelarstwa.

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolność przekonywania,
 • odporność emocjonalna,
 • umiejętności planowania i zorganizowania własnej pracy
 • odpowiedzialność i dokładność
 • znajomość języków obcych,
 • wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika hotelarstwa?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmują­cych się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wczasowych jako ani­mator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

Zawody pokrewne

Technik hotelarstwa

Dlaczego warto

wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa - OK -system
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z Hotelarstwo, turystyką i sportem.

Gastronomia i hotelarstwo - Jest taka wiecznie nienasycona branża, która im więcej wchłania, tym bardziej czuje pragnienie; to gastronomia i hotelarstwo. Studiując ten kierunek ma się szanse na dobrą pracę, dlatego co roku na uczelnie oferujące tego typu studia przybywa nowa fala studentów. Osobom chętnym do studiowania Gastronomii i Hotelarstwa oferuje się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Program studiów jest bardzo podobny, dlatego nie ma trudności z przenoszeniem się z jednej uczelni na drugą. Rekrutacja wygląda natomiast różnie, w zależności od rodzaju uczelni. 

Gospodarka turystyczna - Gospodarka turystyczna to sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i innych, czerpiących korzyści z turystyki. Jeśli w przyszłości chciałbyś zawodowo zająć organizowaniem wycieczek przy prowadzeniem biura turystycznego, być może są to studia dla Ciebie. Idealny kandydat oprócz zainteresowania ruchem turystycznym powinien również znać dobrze przynajmniej jeden język obcy, być osobą otwartą, a także komunikatywną. W tej branży to podstawa! Zapraszamy do lektury!

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów, pragnących rozwijać się poprzez studia i chcących zdobyć w ciągu trzech lat atrakcyjny, konkretny zawód. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.

Sport - Sport to wielorakie formy aktywności fizycznej i umysłowej, które wykonujemy dla przyjemności lub współzawodnictwa, stosując do tego reguły danej dyscypliny. Jest to kierunek dla pasjonatów kultury fizycznej, zainteresowanych organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Studia sportowe to doskonałe miejsce dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako trenerzy personalni lub zawodowo chciałyby zająć się sportem. 

Taniec - Taniec to jedna z najstarszych sztuk pięknych. Od tysięcy lat ludzie przekazują za pomocą tańca historie, opowieści, emocje. Zaliczany jest również do ćwiczeń rekreacyjnych, mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Kandydata na ten kierunek powinna charakteryzować wysoka sprawność fizyczna i pasja do tańca. Są to studia interdyscyplinarne o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca. Ważna jest również praktyka oraz chęć nieustannego szlifowania swoich umiejętności. Jesteś gotowy na studia taneczne?

Turystyka i rekreacja - Turystyka i Rekreacja to studia umożliwiające zdobycie świetnej pracy. Jeżeli absolwent tego kierunku zna języki, może z powodzeniem aplikować o pracę w instytucjach turystycznych na całym świecie. Ludzie, którzy ukończyli TiR są prawdziwymi światowcami, znają zwyczaje i tradycje panujące na różnych kontynentach. Potrafią komunikować się z ludźmi różnych kultur. Nierzadko zarządzają ruchem turystycznym w ramach kierowania biurami wycieczkowymi. Pracują w hotelach organizując czas wolny gości oraz biorą udział w tworzeniu marketingu usług turystycznych, w kraju i zagranicą.

Wychowanie fizyczne - Bardzo wiele zawodów, które można określić jako "szkolne" przechodzi dzisiaj kryzys związany z likwidacją edukacyjnych etatów. Absolwent Wychowania fizycznego jest jednak w całkiem niezłej pozycji. Ma bardzo szerokie możliwości znalezienia pracy w klubach sportowych, na siłowniach, jako trener osobisty, trener drużyn sportowych, czy instruktor zajęć. Człowiek, który ukończył Wychowanie fizyczne, postrzegany jest jako pewny siebie, ambitny i pełen energii pracownik, dlatego te studia w świetny sposób kształtują umiejętności międzyludzkie.

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. projektowania imprez i usług turystycznych
 2. zamawiania imprez i usług turystycznych
 3. prowadzenia informacji turystycznej
 4. obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 5. rozliczania usług i imprez turystycznych

Czego uczysz się na zajęciach?

 • planowania i realizowania imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie
  i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji, dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji
  w hotelach
 • organizowania lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych
 • opracowywania programów imprez turystycznych, sporządzania programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, kalkulowania kosztów usług turystycznych
 • prowadzenia informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenia i aktualizowania baz danych informacji turystycznej oraz określania walorów turystycznych regionu
 • ustalania cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowania warunków umowy, doradzania w wyborze oferty itp.
 • stosowania przepisów prawa dotyczących turystyki
 • monitorowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego
 • współpracowania z różnymi uczestnikami rynku turystycznego
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • organizowania i kierowania pracą małych zespołów pracowniczych
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, przy współpracy z innymi uczestnikami rynku
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • biura podróży - organizator turystyki
 • pośrednik turystyczny
 • agent turystyczny
 • placówki świadczenia informacji turystycznej
 • obiekty hotelarskie
 • urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza)
 • placówki muzealne
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika organizacji turystyki.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika organizacji turystyki.

 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • zdolność przekonywania
 • odporność emocjonalna
 • umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
 • odpowiedzialność i dokładność
 • znajomość języków obcych
 • wskazane jest posiadanie prawa jazdy

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika organizacji turystyki?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy. Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

Zawody pokrewne

Technik hotelarstwa

Jakie studia po szkole?

Kierunki studiów związane z hotelarstwem, turystyką i sportem:

 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Sport
 • Taniec
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • karta sportowa OK System
 • dopłata do migawki
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników dla każdego ucznia

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.