Egzamin dodatkowy i poprawkowy

06.07.2021 09:20

Słuchaczy, którzy z ważnych powodów nie mogli być obecni na egzaminach semestralnych a byli do nich dopuszczeni informujemy że egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 16 i 17 sierpnia o godzinie 15.00 w pracowni medycznej przy ul.Bydgoskiej 22c.

Słuchacze, którzy nie zaliczyli jednego lub dwóch egzaminów semestralnych - egzamin poprawkowy będą mieli 18 sierpnia o godzinie 15.00 także w pracowni medycznej przy ul.Bydgoskiej 22c.

Odbiór dyplomów i certyfikatów kwalifikacyjnych.
25.08.2021

Drodzy absolwenci, zgodnie z decyzją OKE Poznań wydanie dyplomów i certyfikatów kwalifikacyjnych z egzaminów zawodowych z sesji egzaminacyjnej "czerwiec 2021r." nastąpi dopiero po dniu 9 września 2021r.. Zapraszamy po tym terminie do sekretariatu szkoły.

Egzamin dodatkowy i poprawkowy
06.07.2021
Wyniki egzaminów maturalnych.
05.07.2021