Cosinus > Miasta > Białystok > Licea ogólnokształcące

Białystok - Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata

Miejsca zajęć


15-840 Białystok ul. Narewska 11

Pn: 16:00-18:00 (sekretariat ul. Św. Rocha 3A)
Wt: 16:00-18:00 (sekretariat ul. Św. Rocha 3A)
Dyżur dyrektora podczas zjazdu

15-879 Białystok ul. Św. Rocha 3a
Autobus: 2, 4, 5, 21

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.