Magazynier logistyk

Zawód magazyniera-logistyka jest niezwykle istotny w efektywnym funkcjonowaniu każdej firmy. Osoba pełniąca tę rolę jest odpowiedzialna za przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, dbając jednocześnie o ich bezpieczne przechowywanie. Ponadto, magazynier-logistyk jest kluczowym elementem w utrzymaniu prawidłowości i dokładności dokumentacji magazynowej, co jest niezbędne dla płynności procesów logistycznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Magazynier logistyk
 •  dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 432106
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • przechowywyana towarów w magazynie
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • obsługi zintegrowanego systemu informatycznego wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję
 • organizacji procesów przedprodukcyjnych

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • obsługa i korzystanie z sprzętów oraz programów pracy biurowej
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie makro i mikroekonomii (wykonywanie działań statystycznych, analiza i wyciąganie wniosków)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie magazyniera- logistyka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Realizacja procesów magazynowych
 • Obsługa magazynów przedprodukcyjnych
 • Obsługa magazynów dystrybucji
 • Kompetencje społeczne i personalne
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPL.01.Obsługa magazynów

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Magazynier-logistyk powinien cechować się zdolnościami analitycznymi (planowanie działań oraz przewidywania ich skutków) oraz umiejętnością zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem. Ważne jest, aby magazynier-logistyk był otwarty na zmiany, kreatywny, a jednocześnie przestrzegał zasad etyki i kultury. Komunikatywność, umiejętności negocjacyjne oraz pracy w zespole umożliwi sprawną i bezproblemowe podejmowanie kolejnych przedsięwzięć i działań w pracy. Świadomość tajemnicy zawodowej oraz osobistej odpowiedzialności i uczciwości względem pracodawcy zapewni szybką ścieżkę awansu.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w centrach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, magazynach, terminalach, portach, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne zatrudnienie absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Przeciętnie praca trwa 8 do 12 godzin dziennie. Zmianowa.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • zniżki na bilety KLA
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik logistyk  (SPL.04 Organizacja transportu)

 • dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 432106
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • przechowywyana towarów w magazynie
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • obsługi zintegrowanego systemu informatycznego wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję
 • organizacji procesów przedprodukcyjnych

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • obsługa i korzystanie z sprzętów oraz programów pracy biurowej
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie makro i mikroekonomii (wykonywanie działań statystycznych, analiza i wyciąganie wniosków)

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie magazyniera- logistyka?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Realizacja procesów magazynowych
 • Obsługa magazynów przedprodukcyjnych
 • Obsługa magazynów dystrybucji
 • Kompetencje społeczne i personalne
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPL.01.Obsługa magazynów

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Magazynier-logistyk powinien cechować się zdolnościami analitycznymi (planowanie działań oraz przewidywania ich skutków) oraz umiejętnością zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem. Ważne jest, aby magazynier-logistyk był otwarty na zmiany, kreatywny, a jednocześnie przestrzegał zasad etyki i kultury. Komunikatywność, umiejętności negocjacyjne oraz pracy w zespole umożliwi sprawną i bezproblemowe podejmowanie kolejnych przedsięwzięć i działań w pracy. Świadomość tajemnicy zawodowej oraz osobistej odpowiedzialności i uczciwości względem pracodawcy zapewni szybką ścieżkę awansu.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w centrach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, magazynach, terminalach, portach, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne zatrudnienie absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Przeciętnie praca trwa 8 do 12 godzin dziennie. Zmianowa.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • zniżki na bilety KLA
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik logistyk  (SPL.04 Organizacja transportu)

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.