Gniezno - Kadry, płace – kurs podstawowy

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. 

Opłaty: 499 zł Okres nauki: 30h

Kadry, płace – kurs podstawowy

KADRY

 1. Zagadnienia ogólne

-źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),

-podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,

-zasady prawa pracy,

-stosunek pracy,

-przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

 1. Wewnętrzne źródła pracy

-regulamin pracy,

-regulamin wynagrodzeń

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Podstawowa dokumentacja pracownicza
 3. Zmiana warunków umowy o pracę

-porozumienie zmieniające

-wypowiedzenie warunków pracy i płacy

-czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

 1. Urlopy pracownicze

-podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych

-plany urlopów

-ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

-urlopy bezpłatne

 1. Czas pracy
  -podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,

-okresy odpoczynku,

-systemy i rozkłady czasu pracy,

-praca w godzinach nadliczbowych,

-praca w porze nocnej,

-praca w niedziele i święta,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy

 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  -podstawowe obowiązki pracodawcy,

-podstawowe obowiązki pracownika

 1. Rozwiązanie stosunku pracy
  -na mocy porozumienie stron,

-rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

-rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

-z upływem czasu, na który była zawarta,

-wygaśnięcie stosunku pracy,

-rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

 1. Świadectwo pracy
  -szczegółowa treść świadectwa pracy,

-sposób i tryb jego wydawania i prostowania

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  -wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

-systemy wynagradzania

-dokumentacja wynagrodzeń

-obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia

-wynagrodzenie minimalne

-wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

-wynagrodzenie za pracę w nocy

-odszkodowania, odprawy i rekompensaty

 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych
  -umowa zlecenia

-umowa o dzieło

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
-krajowe i zagraniczne podróże służbowe,

-ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,

-wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-świadczenie urlopowe,

-inne świadczenia pozapłacowe

 

Czas trwania kursu: 30h

Koszt: 499 zł

15% rabatu dla słuchaczy szkół Cosinus

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym sekretariatem.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
39 1560 0013 2002 7700 9000 0026
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

 

KADRY

 1. Zagadnienia ogólne

-źródła prawa pracy (ustawy, rozporządzenia),

-podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy,

-zasady prawa pracy,

-stosunek pracy,

-przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

 1. Wewnętrzne źródła pracy

-regulamin pracy,

-regulamin wynagrodzeń

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Podstawowa dokumentacja pracownicza
 3. Zmiana warunków umowy o pracę

-porozumienie zmieniające

-wypowiedzenie warunków pracy i płacy

-czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

 1. Urlopy pracownicze

-podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych

-plany urlopów

-ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

-urlopy bezpłatne

 1. Czas pracy
  -podstawowe zasady rozliczania czasu pracy,

-okresy odpoczynku,

-systemy i rozkłady czasu pracy,

-praca w godzinach nadliczbowych,

-praca w porze nocnej,

-praca w niedziele i święta,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy

 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  -podstawowe obowiązki pracodawcy,

-podstawowe obowiązki pracownika

 1. Rozwiązanie stosunku pracy
  -na mocy porozumienie stron,

-rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

-rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

-z upływem czasu, na który była zawarta,

-wygaśnięcie stosunku pracy,

-rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

 1. Świadectwo pracy
  -szczegółowa treść świadectwa pracy,

-sposób i tryb jego wydawania i prostowania

PŁACE

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  -wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

-systemy wynagradzania

-dokumentacja wynagrodzeń

-obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia

-wynagrodzenie minimalne

-wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

-wynagrodzenie za pracę w nocy

-odszkodowania, odprawy i rekompensaty

 1. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych
  -umowa zlecenia

-umowa o dzieło

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
-krajowe i zagraniczne podróże służbowe,

-ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,

-wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-świadczenie urlopowe,

-inne świadczenia pozapłacowe

 

Czas trwania kursu: 30h

Koszt: 499 zł

15% rabatu dla słuchaczy szkół Cosinus

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym sekretariatem.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
39 1560 0013 2002 7700 9000 0026
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. 

Więcej...

Kurs dla nowoczesnych seniorów (bankowość elektroniczna, telefonia internetowa, zakupy przez Internet). 

Więcej...

Nauczysz się czym jest marketing internetowy, poznasz znaczenie podstawowych pojęć związanych z branżą marketingu. Omówienie grup docelowych pozwoli wykorzystać internet do reklamy każdego biznesu.

Więcej...