Słupsk - Szkolenie BHP dla służb BHP

Celem kursu: aktualizacja wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznanie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Opłaty: 489 zł Okres nauki: 32 godz.

Szkolenie BHP dla służb BHP

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wymagania wstępne: szkolenie okresowe odbywają (co 5 lat):

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywanie zadań służby bhp (zatrudnienie do 100 pracowników),
  • pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka,
  • specjalista ds. bhp spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
81 1560 0013 2002 7700 9000 0046
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Wymagania wstępne: szkolenie okresowe odbywają (co 5 lat):

  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywanie zadań służby bhp (zatrudnienie do 100 pracowników),
  • pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka,
  • specjalista ds. bhp spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
81 1560 0013 2002 7700 9000 0046
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zasad żywienia i doboru diet.

Więcej...

Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przedłużania i zagęszczania rzęs.

Więcej...

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie stylizacji i przedłużania paznokci.

Więcej...

Celem kursu: aktualizacja wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznanie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Więcej...

Proste, cienkie i misterne wzorki można stworzyć przy użyciu rapidografu i własnej wyobraźni. Na szkoleniu nauczycie się zastosowania rapidografu w różnorodnym zdobnictwie.

Więcej...