Przyprowadź znajomego i zdobądź 100 zł

21.02.2020 15:28

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROMOCJACH SZKÓŁ COSINUS !!!

W promocji mogą uczestniczyć Słuchacze, którzy zapisali się do Szkoły Cosinus lub kontynuują naukę w roku szkolnym 2019/2020

Słuchacz, który przyprowadził w roku szkolnym największą liczbę osób, które będą uczęszczać na zajęcia, zostanie nagrodzony kwotą 5000 zł

Ucz się ze znajomymi i odbieraj nagrody! Oprócz nagrody specjalnej w wysokości 5000 zł, nagradzamy również za każdego przyprowadzonego znajomego.

Odbierz 100 zł za każdą przyprowadzoną osobę oraz nagrody rzeczowe za największą ilość przyprowadzonych znajomych.

Deklaracje - egzamin zawodowy : sesja styczeń -luty 2022
31.08.2021
Deklaracje - egzamin zawodowy : sesja styczeń -luty 2022

Słuchacze ostatnich semestrów szkoły policealnej zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie do 15 wrzesnia 2021 r.

Deklaracje przyjmowane są w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły (ul. Narutowicza 2, Bełchatów).

Przystąpienie do egzaminu zawodowego warunkuje ukończenie szkoły.

Wybierz Cosinus
30.06.2021
Wybierz Cosinus

Drodzy Słuchacze,

Z dniem 1.07.2021r. oraz zgodnie z &1 punkt 7 Regulaminu "Wybierz Cosinus" - konkurs Wybierz Cosinus zostaje zakończony.

Przyprowadź znajomego i zdobądź 100 zł
21.02.2020