Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- Fryzjerstwo BEZPŁATNIE ! REKRUTACJA TRWA !

07.09.2020 13:48

Fryzjer

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie. 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich,

Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik usług fryzjerskich?

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Czego się nauczysz na kkz?

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
 6. wykonywania zmiany koloru włosów,
 7. wykonywania stylizacji fryzur;

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 1. projektowania fryzur,
 2. dokumentowania fryzur,
 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok.

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji FRK.01  i/lub FRK 03., przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, otrzyma tytuł technika lub tytuł zawodowy. 

Perspektywy zatrudnienia:

Technik usług fryzjerskich może podjąć pracę min. w:

 1. zakładach i salonach fryzjerskich,
 2. salonach spa,
 3. hotelach,
 4. salonach odnowy biologicznej,
 5. charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 6. w ramach własnej działalności gospodarczej.
ODBIÓR DYPLOMÓW ZAWODOWYCH
08.09.2021
ODBIÓR DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

Już jutro 09.09.2021 po godz. 10:00 zapraszamy po odbiór dyplomów zawodowych

czytaj więcej....
Deklarazcje zawodowe do 15 września
06.09.2021
Deklarazcje zawodowe do 15 września

Słuchacze ostatnich semestrów oraz absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin  zawodowy muszą złożyć deklaracje zawodowe do 15 września.

czytaj więcej....
SZKOLENIE ON-LINE
01.09.2021
SZKOLENIE ON-LINE

Każdy słuchacz obecny na zajęciach stacjonarnych w czerwcu ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online 05.09.2021 godz. 9:00-11:00.

Temat webinarium to: Warsztat o zmianie- jak się odnaleźć w nowej
rzeczywistości
Temat webinarium to: Warsztat o zmianie- jak się odnaleźć w nowej
rzeczywistości
Prosimy o kontakt z sekretariatem.

czytaj więcej....