REALIZACJA I ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

29.05.2020 11:58

REALIZACJA I ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:

Praktyki zawodowe uczniów szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w semestrach programowo wyższych.

Uczniowie ostatnich semestrów, którzy nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Uczeń, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, przekazuje skan zaświadczenia lub innej dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Korespondencję elektroniczną w sprawie praktyki zawodowej należy szczegółowo opisać i przesłać na adres sekretariatu.

REALIZACJA I ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH :

Praktyki zawodowe uczniów szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w semestrach programowo wyższych.

Uczniowie ostatnich semestrów, którzy nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Uczeń, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, przekazuje skan zaświadczenia lub innej dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Korespondencję elektroniczną w sprawie praktyki zawodowej należy szczegółowo opisać i przesłać na adres sekretariatu opole@cosinus.pl

Wybierz Cosinus
30.06.2021
Wybierz Cosinus

Drodzy Słuchacze,

Z dniem 1.07.2021r. oraz zgodnie z &1 punkt 7 Regulaminu "Wybierz Cosinus" - konkurs Wybierz Cosinus zostaje zakończony.

REALIZACJA I ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH
29.05.2020