300+

01.07.2021 09:45

Od 1 lipca drogą elektroniczną można starać się o przyznanie 300+ na „wyprawkę szkolną”. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się - również w szkole dla dorosłych - aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Kody Aktywacyjny
10.09.2021
Kody Aktywacyjny

Po zapisie na egzamin zawodowy i złożeniu deklaracji, mailowo lub w wiadomości sms zostaje przesłany kod aktywacyjny, które uprawnia do sprawdzania wyników egzaminów zawodowych.

Konieczna jest aktywacja kodu i zachowanie go, aż do wyników egzaminów zawodowych.

Wyniki matury poprawkowej
10.09.2021
Wyniki matury poprawkowej

Wyniki matury poprawkowej są gotowe do odebrania w sekretariacie szkoły.

Ruszamy z kierunkiem Podologia
06.09.2021