Świadectwa dojrzałości

05.07.2021 12:25

Po informację o wynikach matur i odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy do sekretariatu szkoły: Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 14.

Przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu (uzyskali mniej niż 30%) mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021 r. złożą w sekretariacie  oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Kody Aktywacyjny
10.09.2021
Kody Aktywacyjny

Po zapisie na egzamin zawodowy i złożeniu deklaracji, mailowo lub w wiadomości sms zostaje przesłany kod aktywacyjny, które uprawnia do sprawdzania wyników egzaminów zawodowych.

Konieczna jest aktywacja kodu i zachowanie go, aż do wyników egzaminów zawodowych.

Wyniki matury poprawkowej
10.09.2021
Wyniki matury poprawkowej

Wyniki matury poprawkowej są gotowe do odebrania w sekretariacie szkoły.

Ruszamy z kierunkiem Podologia
06.09.2021