Skierniewice - Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Opłaty: 350 zł Okres nauki: 40 h

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zawód: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Kto zobowiązany jest do odbycia kursu doskonalącego?

Każda osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czyli:

Bezpośrednia ochrona fizyczna:

 • stała lub doraźna,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
  i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

Kto jest zwolniony z odbycia kursu doskonalącego?

Określa to art. 38.b.2. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

Z obowiązku odbycia kursu doskonalącego jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności,o których mowa w art. 3 pkt 1.

Z czego wynika obowiązek odbycia kursu doskonalącego?

Obowiązek ten wynika z zapisu art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8,oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu”.

Do kiedy należy dostarczyć właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu kursudoskonalącego?

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czylido 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia kursu doskonalącego.

Kto może prowadzić taki kurs?

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czy kurs doskonalący można odbyć eksternistycznie lub w formie e learningu?

Nie, kursy doskonalący prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej w formie wykładów lub zajęć praktycznych.

Ile czasu trwa kurs doskonalący?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Jakie zagadnienia obejmuje tematyka kursu doskonalącego?

 1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony, minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
 3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie: minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
 4. Samoobrona i techniki interwencyjne, minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Cena kursu : 350 zł (10% rabatu dla naszych Słuchaczy)

Zapisy

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na poniższy numer konta:
59 1560 0013 2002 7700 9000 0054 , nazwa odbiorcy : Fundacja Equamp-Fiz
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Z uwagi na zaistaniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie !

 

Kto zobowiązany jest do odbycia kursu doskonalącego?

Każda osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czyli:

Bezpośrednia ochrona fizyczna:

 • stała lub doraźna,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
  i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

Kto jest zwolniony z odbycia kursu doskonalącego?

Określa to art. 38.b.2. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

Z obowiązku odbycia kursu doskonalącego jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności,o których mowa w art. 3 pkt 1.

Z czego wynika obowiązek odbycia kursu doskonalącego?

Obowiązek ten wynika z zapisu art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8,oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu”.

Do kiedy należy dostarczyć właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu kursudoskonalącego?

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czylido 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia kursu doskonalącego.

Kto może prowadzić taki kurs?

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czy kurs doskonalący można odbyć eksternistycznie lub w formie e learningu?

Nie, kursy doskonalący prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej w formie wykładów lub zajęć praktycznych.

Ile czasu trwa kurs doskonalący?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Jakie zagadnienia obejmuje tematyka kursu doskonalącego?

 1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony, minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
 3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie: minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
 4. Samoobrona i techniki interwencyjne, minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Cena kursu : 350 zł (10% rabatu dla naszych Słuchaczy)

Zapisy

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na poniższy numer konta:
59 1560 0013 2002 7700 9000 0054 , nazwa odbiorcy : Fundacja Equamp-Fiz
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Z uwagi na zaistaniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie !

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Skierowany do wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje oraz czuć się pewniej na rynku pracy. Zwiększy przede wszystkim możliwości rozwoju, jak i podwyższy efektywność pracy.

Więcej...

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Więcej...

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą  zdobyć profesjonalną wiedzę z zakresu stylizacji brwi i zostać ekspertem w tej dziedzinie.

Więcej...

Szkolenie z manicure hybrydowy jest jedną z nowocześniejszych metod stylizacji paznokci, która umożliwia nam zachowanie pięknego wyglądu dłoni i stóp przez dłuższy czas. Metoda łączy w sobie zalety tradycyjnego lakieru oraz stylizacji żelowej. Unikalna receptura kosmetyku sprawia ,że manicure hybrydowy prezentuje się pięknie przez okres dwóch tygodni, a nawet dłużej. Dzięki światłoutwardzalnym właściwościom lakieru paznokcie po wyjęciu z lampy są suche i odporne na uszkodzenia.

 

 

Więcej...

Szkolenie ze zdobień przeznaczone jest dla osób , które zajmują się stylizacją paznokci oraz szukają intensywnego,krótkiego, przystępnego cenowo szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Więcej...

Ministerstwo zdrowia ogłosiło, że najbardziej poszukiwanymi pracownikami są REJESTRATORKI MEDYCZNE, które będą wspomagały od teraz pracę lekarzy rezydentów.

Więcej...

Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie urządzania i pielegnacji ogrodu.

Więcej...

Kreuje trwały, całościowy wizerunek klienta bądź dokonuje jego zmiany w odniesieniu do zajmowanej przez niego pozycji społecznej, aspiracji zawodowych i osobistych oraz sytuacji życiowej; makijaż; przygotowuje zespół modelek do pokazów mody, sesji zdjęciowej; prezentuje w mediach sposoby kształtowania nowego wizerunku i stylu.

Więcej...