✔ Cosinus Skierniewice - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Skierniewice - Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Opłaty: 350 zł Okres nauki: 40 h

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zawód: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Kto zobowiązany jest do odbycia kursu doskonalącego?

Każda osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czyli:

Bezpośrednia ochrona fizyczna:

 • stała lub doraźna,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
  i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

Kto jest zwolniony z odbycia kursu doskonalącego?

Określa to art. 38.b.2. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

Z obowiązku odbycia kursu doskonalącego jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności,o których mowa w art. 3 pkt 1.

Z czego wynika obowiązek odbycia kursu doskonalącego?

Obowiązek ten wynika z zapisu art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8,oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu”.

Do kiedy należy dostarczyć właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu kursudoskonalącego?

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czylido 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia kursu doskonalącego.

Kto może prowadzić taki kurs?

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czy kurs doskonalący można odbyć eksternistycznie lub w formie e learningu?

Nie, kursy doskonalący prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej w formie wykładów lub zajęć praktycznych.

Ile czasu trwa kurs doskonalący?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Jakie zagadnienia obejmuje tematyka kursu doskonalącego?

 1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony, minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
 3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie: minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
 4. Samoobrona i techniki interwencyjne, minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

ZAPISY

Sekretariat Szkół Cosinus ul. Batorego 21/17  tel. 46/831-22-81

Termin : październik  2020

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
60 1560 0013 2007 3036 7000 0004, Nazwa odbiorcy: Fundacja Cosinus Edukacja SK
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

KOSZT KURSU

350 zł, dla Słuchaczy szkół Cosinus rabat.

Kto zobowiązany jest do odbycia kursu doskonalącego?

Każda osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czyli:

Bezpośrednia ochrona fizyczna:

 • stała lub doraźna,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
  i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

Kto jest zwolniony z odbycia kursu doskonalącego?

Określa to art. 38.b.2. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

Z obowiązku odbycia kursu doskonalącego jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności,o których mowa w art. 3 pkt 1.

Z czego wynika obowiązek odbycia kursu doskonalącego?

Obowiązek ten wynika z zapisu art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia który brzmi:

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8,oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu”.

Do kiedy należy dostarczyć właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu kursudoskonalącego?

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czylido 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia kursu doskonalącego.

Kto może prowadzić taki kurs?

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czy kurs doskonalący można odbyć eksternistycznie lub w formie e learningu?

Nie, kursy doskonalący prowadzi się wyłącznie w formie stacjonarnej w formie wykładów lub zajęć praktycznych.

Ile czasu trwa kurs doskonalący?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kurs doskonalący trwa 40 godzin.

Jakie zagadnienia obejmuje tematyka kursu doskonalącego?

 1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony, minimalny łączny wymiar 4 godziny realizowany w formie wykładów.
 2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, minimalny łączny wymiar 8 godzin realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych.
 3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie: minimalny łączny wymiar 12 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.
 4. Samoobrona i techniki interwencyjne, minimalny łączny wymiar 16 godzin realizowany w formie zajęć praktycznych.

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

ZAPISY

Sekretariat Szkół Cosinus ul. Batorego 21/17  tel. 46/831-22-81

Termin: październik 2020

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
60 1560 0013 2007 3036 7000 0004, nazwa odbiorcy : Fundacja Cosinus Edukacja SK
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

KOSZT KURSU

350 zł, dla Słuchaczy szkół Cosinus rabat.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Skierowany do wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje oraz czuć się pewniej na rynku pracy. Zwiększy przede wszystkim możliwości rozwoju, jak i podwyższy efektywność pracy.

Więcej...

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Więcej...

Szkolenie ze zdobień przeznaczone jest dla osób , które zajmują się stylizacją paznokci oraz szukają intensywnego,krótkiego, przystępnego cenowo szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Więcej...

Ministerstwo zdrowia ogłosiło, że najbardziej poszukiwanymi pracownikami są REJESTRATORKI MEDYCZNE, które będą wspomagały od teraz pracę lekarzy rezydentów.

Więcej...

Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie urządzania i pielegnacji ogrodu.

Więcej...

Kreuje trwały, całościowy wizerunek klienta bądź dokonuje jego zmiany w odniesieniu do zajmowanej przez niego pozycji społecznej, aspiracji zawodowych i osobistych oraz sytuacji życiowej; makijaż; przygotowuje zespół modelek do pokazów mody, sesji zdjęciowej; prezentuje w mediach sposoby kształtowania nowego wizerunku i stylu.

Więcej...