Zielona Góra - Kadry i płace

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Opłaty: 549 zł Okres nauki: 30 godz.

Kadry i płace

Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat, zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej !!!

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • najwyższej jakości kosmetyki
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

Szkolenia realizowane są w formie warsztatów, w małych  grupach.

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!

W celu rezerwacji miejsca prosimy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł.

Płatności można dokonywać w ratach.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
86 1560 0013 2002 7700 9000 0053
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat, zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej !!!

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • najwyższej jakości kosmetyki
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

Szkolenia realizowane są w formie warsztatów, w małych  grupach.

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą Koronawirusa termin zostanie ustalony w najbliższym możliwym czasie!

W celu rezerwacji miejsca prosimy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł.

Płatności można dokonywać w ratach.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
86 1560 0013 2002 7700 9000 0053
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

W cenie kursu zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Więcej...

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

W cenie kursu zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne

Więcej...

 

Dla osób, które zamierzają uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób.

Więcej...

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Więcej...

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pedicure kosmetycznego w cenie kursu zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Więcej...

Brakuje Ci pewności siebie? Zadbaj o profesjonalny makijaż i naucz się podkreślać mocne strony swojej urody.

Więcej...

Kurs dostarczy niezbędnej wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Więcej...

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Więcej...

Kurs ten to prosty sposób na chwilę przyjemności dla siebie. Na szkoleniu w krótkim czasie nauczysz się praktycznych metod stylizacji, które z powodzeniem wykorzystasz w zaciszu swojego domu.

Więcej...

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które szukają intensywnego, krótkiego i przystępnego cenowo szkolenia na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie.

Więcej...

Nauczymy Cię wykonać każdy makijaż, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientek. Podczas kursów wizażu i charakteryzacji poznasz nowoczesne techniki makijażu na każą okazję

Więcej...