Bełchatów - Kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Opłaty: 300 zł Okres nauki: 40 h

Kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zawód: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Zagadnienia na kursie:

  1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony
  2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  3. Wyszkolenie strzeleckie .
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne

Cena: 400 zł

Wymagania:

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dowód wpłaty za kurs.

Obowiązek odbycia kursu:

Osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art.3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej co 5 lat ma obowiązek przejść kurs dokonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
Numer konta:  45 1560 0013 2002 7700 9000 0015
(w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu).

 

Zagadnienia na kursie:

  1. Aktualny stan prawny dotyczący pracowników ochrony
  2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  3. Wyszkolenie strzeleckie
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne

Wymagania:

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dowód wpłaty za kurs.

Obowiązek odbycia kursu:

Osoba, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonuje osobiście czynności, o których mowa w art.3 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej co 5 lat ma obowiązek przejść kurs dokonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
Numer konta:  45 1560 0013 2002 7700 9000 0015
(w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu).

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Kurs skierowany jest do osób z pasją, które czerpią radość z pracy z najmłodszymi. 

Więcej...

Projektuje wystrój wnętrz przestrzeni o różnym przeznaczeniu; wspólnie z klientem zatwierdza końcowe projekty; wybiera i pozyskuje materiały niezbędne do aranżacji wnętrz; organizuje pracę fachowców i ekip remontowych podczas realizacji projektów; korzysta ze specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji koncepcji projektów; organizuje i/lub nadzoruje sesje zdjęciowe ukończonych projektów aranżacji wnętrz.

Więcej...

Kurs dla osób, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Więcej...

Szkolenie z zakresu wiedzy prawa pracy, obsługi programów płacowych. 

Więcej...

Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką.

Więcej...

Szkolenie dedykowane jest do osób indywidualnych, przedsiębiorców i ich pracowników. Jest odpowiedzią na zmiany w przepisach dotyczących pracy z danymi wrażliwymi.

Więcej...

Kurs adresowany jest do osób planujących lub już pracujących żłobku lub klubie dziecięcym.

Kurs jest odpowiedzią na wymogi dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Więcej...

Wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące pomocy poszkodowanemu. 

Więcej...

Zawód dla osób dla których praca z dziećmi przynosi satysfakcje. Kurs pozwoli na zgłębienie wiedzy dotyczącej metody pracy (opieki, wychowania) z dziećmi.

Więcej...