Kraków - Technik informatyk

Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Ponadto, monitoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych i podejmuje działania mające na celu zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Jego praca umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych oraz zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji w firmie.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat

Miejsca zajęć

Dane adresowe:
31-476 Kraków ul. Lublańska 38/budynek A3
Autobus: Rondo Barei: 125, 128, 129, 138, 152, 182, 184, 189, 352 Olsza II: 138, 172 Bora-Komorowskiego: 159, 172, 501, 502, 511
JUSTYNA KUŚNIERZOWSKA - DYREKTOR SZKOŁY, mail: j.kusnierzowska@cosinus.pl

Rekrutacja na kierunki:
Technik programista
Technik informatyk
Technik reklamy
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik architektury krajobrazu
Technik usług fryzjerskich

Rekrutacja do Technikum dla młodzieży w Krakowie:
1. Rekrutacja do szkół w formie elektronicznego zapisu:
o postępowanie podstawowe 13 maja - 04 lipca 2024r. https://krakow.e-omikron.pl
o postępowanie uzupełniające 17 lipca - 24 sierpnia 2024r. https://krakow.e-omikron.pl
2. Zapis przez stronę www.cosinus.pl - rekrutacja.cosinus.pl
3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul. Lublańska 38.
Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do szkół dla młodzieży:
1. Kwestionariusz osobowy.
2. Dwie fotografia formatu legitymacyjnego, podpisane.
3. Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
Sekretariat otwarty:
Pn: 08:00-18:00
Wt: 08:00-18:00
Śr: 08:00-18:00
Cz: 08:00-18:00
Pt: 08:00-18:00
Kontakt:
tel.: 504753942 504753942 - Sekretariat szkół młodzieżowych
e-mail: technikum.krakow@cosinusyoung.pl - Sekretariat
e-mail: j.kusnierzowska@cosinus.pl - Justyna Kuśnierzowska – Dyrektor szkoły
Zobacz dane sekretariatu

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.