Cosinus > Miasta > Lublin > Licea ogólnokształcące

Lublin - Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata

Miejsca zajęć


20-054 Lublin ul. Al. Jana Długosza 10

Pn: 11:00-18:00 (w Sekretariacie Głównym przy ul. Kr. Przedmieście 32 w Lublinie)
Cz: 10:00-15:00 ( w Sekretariacie Głównym przy ul. Kr. Przedmieście 32 w Lublinie)

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.