Kierowca mechanik

Prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a także wykonuje obsługę i niezbędne naprawy pojazdów samochodowych. Wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Kierowca mechanik

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 832201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
  • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
  • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kierowca-mechanik?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy transportu drogowego
 4. Przepisy ruchu drogowego
 5. Budowa i podstawy eksploatacji środków transportu drogowego
 6. Język obcy zawodowy
 7. Obsługa i naprawa środków transportu drogowego
 8. Zasady kierowania pojazdami kategorii B oraz C
 9. Eksploatacja środków transportu drogowego

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Szybki refleks, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, wysoka odporność emocjonalna, cierpliwość, odpowiedzialność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • publiczne lub prywatne firmy transportowe, świadczące usługi w transporcie krajowym i zagranicznym,
 • firmy prowadzące działalność związaną z diagnozowaniem, obsługą lub naprawą pojazdów samochodowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik transportu drogowego (TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego)

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 832201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
  • Przez jedną część tygodnia uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
  • Przez drugą część uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie kierowca-mechanik?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy transportu drogowego
 4. Przepisy ruchu drogowego
 5. Budowa i podstawy eksploatacji środków transportu drogowego
 6. Język obcy zawodowy
 7. Obsługa i naprawa środków transportu drogowego
 8. Zasady kierowania pojazdami kategorii B oraz C
 9. Eksploatacja środków transportu drogowego

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Szybki refleks, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, wysoka odporność emocjonalna, cierpliwość, odpowiedzialność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • publiczne lub prywatne firmy transportowe, świadczące usługi w transporcie krajowym i zagranicznym,
 • firmy prowadzące działalność związaną z diagnozowaniem, obsługą lub naprawą pojazdów samochodowych

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik transportu drogowego (TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego)

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.