✔ Cosinus Nowy Sącz - Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych

Nowy Sącz - Kurs BHP

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia procesu szkoleń z zakresu bhp, poprzez przygotowanie metodyczno- dydaktyczne.

Opłaty: 299 zł Okres nauki: 20h

Kurs BHP

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kurs obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie zajęć kursanci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zasad postępowania w razie wypadku lub wystąpienia zagrożenia.

Szkolenie wstępne

 • Instruktaż ogólny winien zagwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 • Instruktaż stanowiskowy winien zagwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, jak również z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 
   

Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Liczba godzin: 20

Cena: 299 PLN

Termin rozpoczęcia: 05.10.2020  godz 16:00 ul. Narutowicza 3

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
06 1560 0013 2002 7700 9000 0038
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie zajęć kursanci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zasad postępowania w razie wypadku lub wystąpienia zagrożenia.

Szkolenie wstępne

 • Instruktaż ogólny winien zagwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 • Instruktaż stanowiskowy winien zagwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, jak również z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 
   

Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Cena 449 zł

Termin rozpoczęcia: 05.10.2020  godz 16:00 ul. Narutowicza 3

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
06 1560 0013 2002 7700 9000 0038
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Kurs oferuje zagadnienia związane z prawem pracy oraz podstawami rachunkowości

 

Więcej...

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia procesu szkoleń z zakresu bhp, poprzez przygotowanie metodyczno- dydaktyczne.

Więcej...

Kurs przeznaczony dla osób początkujących. Nauczysz się prostych słów i zwrotów do wykorzystania w codziennym życiu.

Więcej...

Kurs skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętność posługiwania się jezykiem migowym.

Więcej...

Kurs dostarczy niezbędnej wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Więcej...

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Więcej...

Podczas kursu nauczysz się dobierać odpowiednią do potrzeb dietę oraz poznasz zasady prawidłowego żywienia.

 

Więcej...