Cosinus > Miasta > Wrocław > Licea ogólnokształcące

Wrocław - Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata

Miejsca zajęć


53-126 Wrocław ul. Wiśniowa 81

Cz: 16:00-20:00 (16.00-18.30 (dyżur wicedyrektora), 18.30-20.00 (dyżur dyrektora), tel. 71 346 17 77)
Dyżur dyrektora podczas zjazdu
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.