Cosinus > Miasta > Katowice > Licea ogólnokształcące

Katowice - Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Więcej informacji
Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata

Miejsca zajęć


40-126 Katowice ul. Katowicka 54

Cz: 15:00-17:00 (Dyżur w sekretariacie przy ul. 3 Maja 15)
Dyżur dyrektora podczas zjazdu

40-126 Katowice ul. Katowicka 54

Cz: 15:00-17:00 (Dyżur w sekretariacie przy ul. 3 Maja 15)
Dyżur dyrektora podczas zjazdu

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.