On-line - Rejestratorka medyczna

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej, pozna zasady etyki zawodowej, zasady obiegu dokumentów, relacje pacjent – obsługa rejestracji, zasady funkcjonowania firmy medycznej.

Opłaty: 599 zł Okres nauki: 30h

On-line - Rejestratorka medyczna

Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania okołomedyczne, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych osób oraz lubiących kontakt z ludźmi.

Program szkolenia:

 1. Organizacja ochrony zdrowia  - 5h
 1. Pojęcie zdrowia i choroby
 2. Geneza systemu ochrony zdrowia
 3. System ochrony zdrowia w Polsce
 4. Rodzaje działalności leczniczej
 5. Finansowanie i kontraktowanie świadczeń medycznych
 6. Podstawy prawa medycznego – prawa i obowiązki pacjenta
 1. Rynek usług medycznych – 5h
 1. Rodzaje świadczeń zdrowotnych
 2. Zasady funkcjonowania rynku usług medycznych
 3. Potrzeby zdrowotne
 4. Jakość usług medycznych
 5. Marketing usług medycznych
 1. Organizacja pracy rejestracji medycznej – 5 h
 1. Podstawy BHP i prawa pracy
 2. Wymagania i zadania na stanowisku rejestratorki medycznej
 3. Zasady rejestracji pacjenta
 4. Skierowania, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie
 5. Wizerunek rejestracji medycznej i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotu leczniczego.
 1. Komunikacja interpersonalna z elementami psychologii – 5 h
 1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej i zasady komunikowania się
 2. Komunikacja z pacjentem – potrzeby pacjenta i jego postawa względem leczenia
 3. Komunikacja z pacjentem – standard obsługi pacjenta.
 4. Komunikacja w zespole rejestracji medycznej
 5. Konflikt i sposoby jego rozwiązywania
 6. Asertywność oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
 1. Dokumentacja medyczna z elementami statystyki – 5 h
 1. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji medycznej
 2. Formy i rodzaje dokumentacji medycznej
 3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Brakowanie dokumentacji medycznej
 5. Odpowiedzialność prawna w pracy z dokumentacją medyczną pacjenta
 6. Podstawy statystyki medycznej
 1. Komputerowe wspomaganie pracy rejestracji- 5 h
 1. Podstawy pracy z komputerem oraz obsługi pakietu office
 2. Korespondencja w podmiocie leczniczym – papierowa i elektroniczna
 3. Prowadzenie terminarza wizyt
 4. Potwierdzanie prawa do świadczeń. System EWUŚ
 5. Rejestracja pacjenta – zajęcia praktyczne

 

Do każdego modułu przewidziana jest część ćwiczeniowa oraz test.

Szkolenie w trybie on-line.

Termin szkolenia: 18, 19, 20, 25, 26, 27 marca 2024, godz. 15:30-20:30

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Cena: 599 zł

Dla słuchaczy Szkół Cosinus 10% zniżki

Zapisy i informacje na oosir@cosinus.pl oraz pod telefonem 797 995 486.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
17 1240 3116 1111 0011 3006 9404 Bank Pekao

w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: oosir@cosinus.pl

Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania okołomedyczne, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych osób oraz lubiących kontakt z ludźmi.

Program szkolenia:

 1. Organizacja ochrony zdrowia  - 5h
 1. Pojęcie zdrowia i choroby
 2. Geneza systemu ochrony zdrowia
 3. System ochrony zdrowia w Polsce
 4. Rodzaje działalności leczniczej
 5. Finansowanie i kontraktowanie świadczeń medycznych
 6. Podstawy prawa medycznego – prawa i obowiązki pacjenta
 1. Rynek usług medycznych – 5h
 1. Rodzaje świadczeń zdrowotnych
 2. Zasady funkcjonowania rynku usług medycznych
 3. Potrzeby zdrowotne
 4. Jakość usług medycznych
 5. Marketing usług medycznych
 1. Organizacja pracy rejestracji medycznej – 5 h
 1. Podstawy BHP i prawa pracy
 2. Wymagania i zadania na stanowisku rejestratorki medycznej
 3. Zasady rejestracji pacjenta
 4. Skierowania, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie
 5. Wizerunek rejestracji medycznej i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotu leczniczego.
 1. Komunikacja interpersonalna z elementami psychologii – 5 h
 1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej i zasady komunikowania się
 2. Komunikacja z pacjentem – potrzeby pacjenta i jego postawa względem leczenia
 3. Komunikacja z pacjentem – standard obsługi pacjenta.
 4. Komunikacja w zespole rejestracji medycznej
 5. Konflikt i sposoby jego rozwiązywania
 6. Asertywność oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
 1. Dokumentacja medyczna z elementami statystyki – 5 h
 1. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji medycznej
 2. Formy i rodzaje dokumentacji medycznej
 3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Brakowanie dokumentacji medycznej
 5. Odpowiedzialność prawna w pracy z dokumentacją medyczną pacjenta
 6. Podstawy statystyki medycznej
 1. Komputerowe wspomaganie pracy rejestracji- 5 h
 1. Podstawy pracy z komputerem oraz obsługi pakietu office
 2. Korespondencja w podmiocie leczniczym – papierowa i elektroniczna
 3. Prowadzenie terminarza wizyt
 4. Potwierdzanie prawa do świadczeń. System EWUŚ
 5. Rejestracja pacjenta – zajęcia praktyczne

 

Do każdego modułu przewidziana jest część ćwiczeniowa oraz test.

Szkolenie w trybie on-line.

Termin szkolenia  18, 19, 20, 25, 26, 27 marca 2024, godz. 15:30-20:30

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Cena: 599 zł

Dla słuchaczy Szkół Cosinus 10% zniżki

Zapisy i informacje na oosir@cosinus.pl oraz pod telefonem 797 995 486.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
17 1240 3116 1111 0011 3006 9404 Bank Pekao

w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: oosir@cosinus.pl

Szkolenia on-line - Zapisy i informacje

Tel. 797 995 486,
oosir@cosinus.pl

Zapisz się na kurs on-line!

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.