Świadectwa maturalne

08.07.2021 10:20

Wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r. o godzinie 8:30. Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Swój indywidualny login i hasło każdy słuchacz liceum otrzymał w sekretariacie szkoły.

Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

Aby podejść do matury poprawkowej należy złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Mamy na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyników – nie później niż do 12 lipca 2021 roku. Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
10.09.2021

Plan lekcji:

czytaj więcej....
Deklaracje - egzamin zawodowy
26.08.2021
Egzaminy dodatkowe
08.07.2021
Egzaminy dodatkowe

W sierpniu odbędą się egzaminy dodatkowe z poszczególnych przedmiotów. Zapraszamy do Sekretariatu Słuchaczy Szkoły Policealnej, którzy chcą przystąpić do egzaminów dodatkowych - najpóźniej do 15 lipca.