Kursy zawodowe Łódź | Cosinus

Łódź - Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp

Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia procesu szkoleń z zakresu bhp, poprzez nabycie odpowiedniego przygotowania metodyczno- dydaktycznego.

Opłaty: 650 zł Okres nauki: 20h

Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zagadnienia dydaktyki
 2. Metodyka prowadzenia szkoleń
 3. Psychologia uczenia się i nauczania
 4. Komunikacja
 5. Autoprezentacja
 6. Programy szkoleń
 7. Opracowywanie treści szkoleniowych
 8. Przeprowadzanie szkoleń
 9. Dokumentowanie szkoleń
 10. Nadzór nad szkoleniami
 11. Praktyczne ćwiczenia
 • przygotowanie treści szkoleniowych
 • prezentację własną
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej:
  • programy szkoleń
  • arkusze egzaminacyjne
  • dzienniki szkoleń
  • protokoły przebiegu egzaminów
  • rejestry wydanych zaświadczeń

Szkolenie bhp mogą prowadzić osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne, które zapewnia właściwą realizację programów szkolenia. Powyższe wymogi wynikają z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.s.b.h.p. Przepis nie odwołuje się do konieczności ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bhp, jak również, bezpośrednio, do kursu pedagogicznego. Niezbędne jest jednak przygotowanie dydaktyczne do procesu prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

BAZA DYDAKTYCZNA

- Sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny: tablice multimedialne, rzutniki, projektory, stanowiska komputerowe.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną  kadrę praktyków

Najbliższy kurs: 30.11 i 14.12.2019 (kurs będzie realizowany przez 2 soboty)

Zapisz się na kurs w zakładce "ZAPISY ONLINE"

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
33 1560 0013 2002 7700 9000 0037
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.          

Centrum Kształcenia Zawodowego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00079/2017; w związku z tym Osoby Bezrobotne mogą starać się o dofinansowanie szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zagadnienia dydaktyki
 2. Metodyka prowadzenia szkoleń
 3. Psychologia uczenia się i nauczania
 4. Komunikacja
 5. Autoprezentacja
 6. Programy szkoleń
 7. Opracowywanie treści szkoleniowych
 8. Przeprowadzanie szkoleń
 9. Dokumentowanie szkoleń
 10. Nadzór nad szkoleniam
 11. Praktyczne ćwiczenia
 • przygotowanie treści szkoleniowych
 • prezentację własną
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej:
  • programy szkoleń
  • arkusze egzaminacyjne
  • dzienniki szkoleń
  • protokoły przebiegu egzaminów
  • rejestry wydanych zaświadczeń

Szkolenie bhp mogą prowadzić osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne, które zapewnia właściwą realizację programów szkolenia. Powyższe wymogi wynikają z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.s.b.h.p. Przepis nie odwołuje się do konieczności ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bhp, jak również, bezpośrednio, do kursu pedagogicznego. Niezbędne jest jednak przygotowanie dydaktyczne do procesu prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • dowód wpłaty

Najbliższy kurs:30.11 i 14.12.2019 (kurs będzie realizowany przez 2 soboty)

Zapisz się na kurs w zakładce "ZAPISY ONLINE"

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
33 1560 0013 2002 7700 9000 0037
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Centrum Kształcenia Zawodowego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00079/2017; w związku z tym Osoby Bezrobotne mogą starać się o dofinansowanie szkolenia.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy: